BiCef Solutions AB

Integritetspolicy

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Uppgifter och data kring potentiella och befintliga kunders företagsinformation samt personuppgifter som anförtros till oss behandlas på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, din integritet är självklar för oss.

För oss är det viktigt att du känner en trygghet när du lämnar ifrån dig personuppgifter och att du vet hur din information kan komma att användas.

Insamling av data, varför?

Vi samlar in data från flera olika medium, t.ex när du kontaktar oss via telefon, e-post, beställningar via webshopen, ifyllning av våra befintliga formulär på hemsidan eller besök på mässa/events sammanhang. Informationen är viktig för oss att kunna tillhandahålla framförallt för att kunna följa upp service ärenden, ordar och garanti ärenden. Det hjälper oss att effektivisera flödet av information inom företaget.

De uppgifter vi har är relaterade till din yrkesroll t.ex arbetsplats, telefonnummer, e-postadress, namn och befattning. Tidigare inköp och historik kring serviceärenden och produkter eller tjänster som du har visat intresse att köpa.

BiCef Solutions AB säljer varor och tjänster till tandläkare, företag inom tandvården och företag inom medicinbranschen. Enligt svensk lagstiftning får vissa varor bara säljas till legitimerad tandläkare. Vi är därför skyldiga vid en ny kund registrering att begära ut uppgifter kring godkännande från t.ex Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vilka kan vi komma att dela information till

Vid köp av en produkt så behöver vi dela din adressinformation med andra aktörer för att du skall kunna få din varor levererade. Vi säkerställer att dessa aktörer håller ett minst lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör. Vi har samtidigt ett krav från vår leverantör att kunna upprätthålla garanti på våra produkter att dela med oss av information kring kunden.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på vår webshop kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Användning av cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordningen på svenska – och ersätter tidigare lagstiftning om hantering av personuppgifter (PuL) den 25 maj 2018. Med definitionen ”personuppgift” menas alla slags uppgifter som kan knytas till en fysisk person som är i livet. GDPR är en EU-förordning och omfattar alla medlemsländer.