Klinikplanering & design

vad kan vi göra för dig?

Tillsammans med dig ser vi till att dina visioner återspeglas i både kvalité på utrustning samt utformning av din arbetsplats, helt ny eller moderniserad. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa dig från start till mål för att du skall lyckas med ditt klinikprojekt.

Vi hjälper dig med att skräddasy hela din klinik från dina önskemål och befintiliga förutsättningar, från utformning till behandlingsrummen, sterilen till maskinrumsdelen. Har du planytor som behöver optimeras eller förbättras? Vi hjälper dig att ge din arbetsplats ett ansiktslyft.
Model

projektets omfattning och planering

Ideer, projektmål, kostnader och tillvägagångssett utgör grunden till ett klinikprojekt men kan både vara tidskrävande och ibland svåra att uppnå.
För oss är det viktigt att du får dina ideer att manifistera och växa till ut efter dina förväntningar.
Vi har hela tiden nära kontakt med kunden och utför ändringar längs med projektets gång.

klinikplanering & 3d visualisering

Upplev din klinik innan byggnationen påbörjas! Ge dina ideer liv och visualisering innan beslut tas vilket skapar en trygghetskännsla till att du verkligen får det som du förväntar.

kontaktformulär, klinikplanering

För att vi skall kunna vara så stor hjälp för dig/er som möjligt så underlättar det för oss om vi får så mycket information om ert projekt, tankegångar, aktuella situationer så som fastighet, förväntningar, när det är aktuellt osv. 

Fyll i nedanstående kontaktformulär så återkommer vi till er så snart som möjligt.